آبنمای پارک آزادی اردکان – یزد

جزئیات پروژه آبنمای پارک آزادی اردکان – یزد سال ساخت : 1393 محل اجرا : اردکان – یزد نوع آبنما : هارمونیک تعداد نازل :  مساحت : مشخصات فنی :…

آبنمای میدان آزادی یزد

جزئیات پروژه آبنمای میدان آزادی یزد سال ساخت : 1393 محل اجرا :  یزد نوع آبنما : هارمونیک تعداد نازل :  مساحت : مشخصات فنی : هارمونیک، طرح گل و…

آبنمای میدان فاطمی بهاباد – یزد

جزئیات پروژه آبنمای میدان فاطمی بهاباد – یزد سال ساخت : 1393 محل اجرا :  بهاباد – یزد نوع آبنما : هارمونیک تعداد نازل :  مساحت : مشخصات فنی :…

آبنمای میدان بسیج اشکذر – یزد

جزئیات پروژه آبنمای میدان بسیج اشکذر – یزد سال ساخت : 1393 محل اجرا :  اشکذر – یزد نوع آبنما : هارمونیک تعداد نازل :  مساحت : مشخصات فنی :…