آبنمای بوستان نبوت تویسرکان – همدان

جزئیات پروژه آبنمای بوستان نبوت تویسرکان همدان سال ساخت : 1401 محل اجرا : تویسرکان – همدان نوع آبنما :  کف خشک – موزیکال – هارمونیک تعداد نازل : 99…

آبنمای پارک مهرآوران یزد

جزئیات پروژه آبنمای پارک مهرآوران یزد سال ساخت : 1398 محل اجرا : یزد نوع آبنما :  هارمونیک تعداد نازل :  مساحت : مشخصات فنی : طرح نازل های پفکی…

آبنمای هتل ارگ یزد

جزئیات پروژه آبنمای هتل ارگ یزد سال ساخت : 1396 محل اجرا : یزد نوع آبنما :  هارمونیک تعداد نازل :  مساحت : مشخصات فنی : هارمونیک ؛ طرح عمود…

آبنمای پارک کودک شهر بابک – کرمان

جزئیات پروژه آبنمای پارک کودک شهر بابک – کرمان سال ساخت : 1396 محل اجرا : شهربابک – کرمان نوع آبنما : موزیکال – هارمونیک تعداد نازل :  مساحت :…

آبنمای میدان شاهد شاهدیه – یزد

جزئیات پروژه آبنمای میدان شاهد شاهدیه – یزد سال ساخت : 1395 محل اجرا :  شاهدیه  – یزد نوع آبنما : هارمونیک تعداد نازل :  مساحت : مشخصات فنی :هارمونیک…

آبنمای میدان شهدا بهاباد – یزد

جزئیات پروژه آبنمای میدان شهدا بهاباد – یزد  سال ساخت : 1394 محل اجرا :  بهاباد – یزد نوع آبنما : هارمونیک تعداد نازل :  مساحت : مشخصات فنی :…

آبنمای پارک باغ ملی اردکان – یزد

جزئیات پروژه آبنمای پارک باغ ملی اردکان – یزد سال ساخت : 1394 محل اجرا : اردکان – یزد نوع آبنما : هارمونیک تعداد نازل :  مساحت : مشخصات فنی…

آبنمای پارک غدیر یزد

جزئیات پروژه آبنمای پارک غدیر یزد سال ساخت : 1394 محل اجرا :  یزد نوع آبنما : هارمونیک تعداد نازل :  مساحت : مشخصات فنی :هارمونیک، طرح گل و غنچه