آبنمای بندرعباس – هرمزگان

جزئیات پروژه آبنمای بندرعباس – هرمزگان سال ساخت : 1401 محل اجرا : بندرعباس – هرمزگان نوع آبنما :  کف خشک – موزیکال تعداد نازل : 100 مساحت : مشخصات…

آبنمای بوستان نبوت تویسرکان – همدان

جزئیات پروژه آبنمای بوستان نبوت تویسرکان همدان سال ساخت : 1401 محل اجرا : تویسرکان – همدان نوع آبنما :  کف خشک – موزیکال – هارمونیک تعداد نازل : 99…

آبنمای بوستان آزادشهر یزد

جزئیات پروژه آبنمای بوستان آزادشهر یزد سال ساخت : 1401 محل اجرا : یزد نوع آبنما :  کف خشک – موزیکال تعداد نازل :  مساحت : مشخصات فنی :

آبنمای بوستان باد و سایه یزد

جزئیات پروژه آبنمای بوستان باد و سایه یزد سال ساخت : 1400 محل اجرا : یزد نوع آبنما :  کف خشک – موزیکال تعداد نازل : 100 مساحت : مشخصات…

آبنمای میدان آزادی تویسرکان – همدان

جزئیات پروژه آبنمای میدان آزادی تویسرکان – همدان سال ساخت : 1400 محل اجرا : تویسرکان – همدان نوع آبنما :  موزیکال تعداد نازل :  مساحت : مشخصات فنی :…

آبنمای میدان آزادی تنکابن – مازندران

جزئیات پروژه آبنمای میدان آزادی تنکابن – مازندران سال ساخت : 1398 محل اجرا : تنکابن – مازندران نوع آبنما :  موزیکال تعداد نازل :  مساحت : مشخصات فنی :…

آبنمای میدان مرکزی نهاوند – همدان

جزئیات پروژه آبنمای میدان مرکزی نهاوند – همدان سال ساخت : 1397 محل اجرا : نهاوند – همدان نوع آبنما :  موزیکال تعداد نازل :  مساحت : مشخصات فنی :…

آبنمای پارک کودک شهر بابک – کرمان

جزئیات پروژه آبنمای پارک کودک شهر بابک – کرمان سال ساخت : 1396 محل اجرا : شهربابک – کرمان نوع آبنما : موزیکال – هارمونیک تعداد نازل :  مساحت :…

آبنمای پارک آبشار بافق – یزد

جزئیات پروژه آبنمای پارک آبشار بافق – یزد سال ساخت : 1396 محل اجرا : بافق – یزد نوع آبنما : کف خشک – موزیکال تعداد نازل :  مساحت :…