آبنمای بوستان نبوت تویسرکان – همدان

جزئیات پروژه

آبنمای بوستان نبوت تویسرکان همدان

  • سال ساخت : 1401
  • محل اجرا : تویسرکان – همدان
  • نوع آبنما :  کف خشکموزیکالهارمونیک
  • تعداد نازل : 99
  • مساحت :
  • مشخصات فنی :