آبنمای پارک کودک شهر بابک – کرمان

جزئیات پروژه

آبنمای پارک کودک شهر بابک – کرمان

  • سال ساخت : 1396
  • محل اجرا : شهربابک – کرمان
  • نوع آبنما : موزیکالهارمونیک
  • تعداد نازل : 
  • مساحت :
  • مشخصات فنی :  موزیکال و هارمونیک ؛ طرح عمود زن موجی، گل و جت