آبنمای حسین آباد ریسمانی – یزد

جزئیات پروژه

آبنمای حسین آباد ریسمانی

  • سال ساخت : 1402
  • محل اجرا : دهیاری حسین آباد ریسمانی – یزد
  • نوع آبنما :  کف خشک 
  • تعداد نازل :
  • مساحت :
  • مشخصات فنی :